Περί διακρίσεων στην αγορά εργασίας

3 years ago 1590
Περί διακρίσεων στην αγορά εργασίας

Ως Heraklion Jobs, μετά από έρευνα, διαπιστώσαμε ότι τις περισσότερες φορές που λαμβάνουμε μια αγγελία προς δημοσίευση η οποία εμπεριέχει διακρίσεις, αυτό γίνεται λόγω άγνοιας του νόμου από τον εκάστοτε εργοδότη και όχι λόγω δόλου.

Για να προστατεύσουμε λοιπόν τις εργασιακές σχέσεις, όλες οι αγγελίες εργασίας που καταχωρούνται στο Heraklion Jobs (είτε από εμάς ως διαχειριστές, είτε απ'ευθείας από κάποιον εργοδότη) θα υπόκεινται σε έλεγχο και θα τροποποιούνται αναλόγως ώστε να μην υπάρχει παραβίαση του νομοθετικού πλαισίου περί ίσης μεταχείρισης και διακρίσεων στην αγορά εργασίας (Νόμος 4443/2016 - ΦΕΚ 232/Α/9-12-2016).

Στόχος μας είναι να εξαλειφθούν οι διακρίσεις και να εκσυγχρονιστεί η αντίληψη της αγοράς εργασίας, ώστε όλοι οι υποψήφιοι να έχουν ίση αντιμετώπιση ως προς το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα για εργασία.

Οποιοσδήποτε χρήστης έχει την αίσθηση πως κάποια αγγελία εμπεριέχει διάκριση, μπορεί να προχωρήσει σε επίσημη αναφορά, ώστε η ομάδα μας να την εξετάσει και πάλι ως προς τη συμμόρφωσή της με οποιοδήποτε νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα, πατώντας στο κουμπί "Αναφορά" που υπάρχει στην αντίστοιχη σελίδα της κάθε αγγελίας.

Συστήνουμε στους εργοδότες αλλά και τους υποψηφίους που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μας, να διαβάσουν το σχετικό νόμο και να ενημερωθούν επακριβώς για το πλαίσιο προστασίας, όπως επίσης και για τις εξαιρέσεις που λαμβάνονται υπόψιν. Αναλυτικά το νομοθετικό πλαίσιο εδώ.