Ενεργές αγγελίες εργασίας από την εταιρία ΑΠΛΑΔΑΣ ΜΟΝ ΑΕΒΕ
Καθαριστής/Καθαρίστρια

ΑΠΛΑΔΑΣ ΜΟΝ ΑΕΒΕ Πλήρης Απασχόληση ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ