Ενεργές αγγελίες εργασίας από την εταιρία Heraklion Jobs
Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων

Damanakis Fire Πλήρης Απασχόληση Ηράκλειο

Μάγειρας

Frankly Cafe Πλήρης Απασχόληση Ηράκλειο

Υπάλληλος σε Φούρνο

Breadies Πλήρης Απασχόληση Ηράκλειο

Λαντζέρης

Ocean Heights View Hotel Πλήρης Απασχόληση Ανισσαράς